اعتراض به انحصار وراثت و گواهی آن

  1. خانه
  2. وکالت
  3. اعتراض به انحصار وراثت و گواهی آن
اعتراض به انحصار وراثت

اعتراض به انحصار وراثت یکی از موضوعات رایج پیرامون بحث انحصار وراثت به شمار می آید. همان‌طور که می دانید، گواهی انحصار وراثت یک مدرک قانونی است. ورثه فرد متوفی با استفاده از این مدرک می توانند میزان مشخصی از سهم الارث را دریافت نمایند. اما در برخی موارد، این احتمال وجود دارد که نام یکی از ورثه در گواهی نیامده و یا مشکلات دیگری پیش آمده باشد که ورثه به آن اعتراض داشته باشند. در برخی موارد نیز ممکن است ورثه به وصیت نامه متوفی و یا نحوه تقسیم ارث معترض باشند. در این شرایط، امکان اعتراض به انحصار وراثت توسط وراث متوفی وجود دارد. اعتراض به گواهی حصر تنها برای وراث، دادستان عمومی و ذینفعان امکان پذیر است. بدین ترتیب سایر افراد این اختیار را نخواهند داشت. علاوه بر این، اعتراضات ورثه نسبت به اعتراضات دادستان عمومی بسیار متفاوت است و رویه مخصوص به خود را دارد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه اعتراض به انحصار وراثت توسط ورثه متوفی بیشتر آشنا شویم.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

در حین تقسیم سهم الارث، لازم است که مقدار سهم الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود. به این ترتیب است که ورثه می توانند سهم الارث خود را مطالبه کرده و یا در آن تصرف کنند. در صورت بروز مشکل در این امر، ورثه و ذینفعان متوفی امکان اعتراض به انحصار وراثت را خواهند داشت. این اعتراضات در موارد مختلفی می تواند صورت بگیرد. رایج ترین اعتراض، مربوط به تعداد وراث و ذینفعان می شود. به طوری که ممکن است نام یکی از ورثه و یا ذینفعان در لیست ذکر نشده باشد. در این شرایط فرد ذینفع حق اعتراض را خواهد داشت. در برخی موارد نیز ممکن است اصل ازدواج با متوفی مورد قبول واقع نگردید باشد و به زوجیت همسر فرد در دادگاه اعتراض شود. موضوعات طلاق و یا اختلافات بین همسر فرد متوفی نیز می تواند یکی از دلایل اعتراض به انحصار وراثت به شمار بیاید.

پیشنهاد ارث تکس: میزان مالیات بر ارث چقدر است؟

مرجع اعتراض به گواهی حصر وراثت

برای درخواست اعتراض به انحصار وراثت، ورثه و ذینفعان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند. شورای حل اختلاف برای طرفین وقت رسیدگی تعیین می کند تا به اعتراضات آن‌ها رسیدگی شود. به این حال، اعتراضات مربوط به نسبت افراد با فرد متوفی باید به دادگاه عمومی سپرده شود. اعتراضات مربوط به زوجیت همسر نیز توسط دادگاه خانواده بررسی خواهد شد. پس از تشکیل جلسه، چنانچه موضوع حل شده باشد، پرونده اعتراضات بسته می شود. اما در صورتی که پس از تشکیل جلسه، موضوع حل و فصل نشود، پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه ارجاع داده خواهد شد. دادخواست پیش بینی شده برای اعتراض به انحصار وراثت باید تحت عنوان اصلاح گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف ارائه شود. تنظیم دادخواست باید به صورت اصولی صورت بگیرد. برای انجام این کار، توصیه می شود از افراد متخصص کمک بگیرید. مشاورین و وکلای ارث تکس، همراه شما هستند تا دادخواست اعتراض به انحصار وراثت خود را به شکل کامل تنظیم کرده و ارسال نمایید.

مهلت اعتراض به انحصار وراثت

اعتراض به انحصار وراثت مهلت مشخصی ندارد. این فرآیند در مرجعِ صادر کننده گواهی، رسیدگی می شود. در برخی موارد نادر، این احتمال وجود دارد که اعتراض مبانی متعددی داشته باشد. در این شرایط، تمامی موارد به صورت کامل مورد بررسی مرجع ذی صلاح قرار خواهند گرفت.

پیشنهاد ارث تکس: انحصار وراثت پول در بانک

مدارک لازم برای اعتراض به انحصار وراثت

برای درخواست اعتراض به انحصار وراثت، نیاز به جمع آوری برخی مدارک ضروری خواهید داشت. از جمله این مدارک عبارت اند از :

  • در صورتی که اعتراض بعد از صدور گواهی حصر وراثت باشد، گواهی انحصار وراثت صادر شده نیاز است
  • مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی فرد معترض
  • برگه دادخواست اعتراض به گواهی حصر وراثت

نمونه دادخواست اعتراض به گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست تنظیم شده برای اعتراض به انحصار وراثت می تواند به صورت زیر تکمیل می شود:

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن : ابطال گواهی انحصار وراثت شماره…………. صادره از شعبه……………. دادگاه……………..

دلائل و منضمات دادخواست : فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره………….. فتوکپی شناسنامه خانم/ آقای…………………… یا برگ استشهادیه محضری بقیه مدارک در پرونده کلاسه………………… مضبوط است.

ریاست محترم «نام دادگاه صادرکننده‌ی گواهی انحصار وراثت فوق الذکر»

با سلام، احتراماً به استحضار می ‌رساند:

پدر این‌جانب……………………….. به نام مرحوم………………….. در تاریخ……………. در شهر………………….. فوت نموده است. احد از ورثه به نام آقای……………. که پسر متوفی است با ارائه مدارک ناقص، گواهی انحصار وراثت شماره…………………. را دریافت نموده است.

نظر به اینکه در گواهی مذکور نام دو تن از ورثه به نام‌ های آقای………………. و خانم……………………. که پسر و دختر متوفی می‌باشند قید نشده و از این جهت گواهی صادره ناقص است لذا با تقدیم فتوکپی مصدق شناسنامه آنان تقاضا دارد بدواً گواهی صادره را باطل و سپس نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت به شرح مدارک پیوست اقدام فرمایند.

محل امضاء – مهر – انگشت

نمونه رأی ابطال گواهی انحصار وراثت

در تاریخ: ………………………

به شماره: ………………………

چکیده رأی

چنانچه نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت نیامده باشد، وی باید دادخواست خود را در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام در گواهی حصر وراثت مطرح نماید.

رأی بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان …………… با وکالت …………. به طرفیت خوانـدگان ………………. به خواسته ابطال گواهی حصر وراثت شماره دادنامه ………… صادر شده از شعبه …….. دادگاه حقوقی سابق، توجهاً به تصویر مصدق سند سجلی خواهان پرونده را فرزند مرحوم ………….. به شماره شناسنامه ………….. منظور نموده و توجهاً به برگ انحصار وراثت اعلامی که متوفی را مرحوم ………. به شماره شناسنامه ………. در تاریخ ………….. اعلام که نامبرده در اقامتگاه دائمی خود درگذشته این درحالی است که خواهان ورثه مرحوم …………. تلقی می‌شود و متقاضی با فوت مرحوم …………… مبادرت به أخذ گواهی انحصار وراثت نموده است و توجهاً به پذیرش خواسته توسط دو تن از خواندگان به اسامی …………… و …………… به رابطه اخوت فی ‌مابین مورث آنان با خواهان و رابطه قیومت خواهان با مرحوم ………..، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع دانسته و ضمن ابطال گواهی حصر وراثت شماره دادنامه …………… اصداری از شعبه ……. دادگاه حقوقی سابق (این دادگاه جانشین شعبه مذکور است) خواهان مذکور را در زمره ورثه مرحوم …………. دانسته و می‌تواند با مراجعه به مبادی ذی ‌ربط نسبت به اخذ گواهینامه انحصار وراثت اقدام نماید.

مراحل رسیدگی به اعتراض به انحصار وراثت

زمانی که دادخواست تنظیم و ارائه شد، شورای حل اختلاف وظیفه بررسی و رسیدگی به آن را دارد. پس از آن، یک زمان برای جلسه رسیدگی به اعتراض طرفین دعوا اعلام خواهد شد. در این جلسه، شخص معترض موظف است تا مدارک و ادله خود را ارائه دهد. شورای حل اختلاف این مدارک را بررسی کرده و پس از آن رأی را صادر می کند. باید در نظر داشته باشید که این رأی قابل تجدید نظر خواهد بود. شما می توانید در تمامی مراحل اعتراض به انحصار وراثت از مشاورین و متخصصین موسسه ارث تکس کمک بگیرید. ارث تکس با سابقه ای درخشان در حل و فصل پرونده های مربوط به تقسیم سهم الارث همراه شما خواهد بود. کافیست با شماره ۰۹۱۲۱۸۹۳۸۰۸ تماس گرفته و از راهنمایی ها و خدمات متخصصین این حوزه بهره‌مند شوید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست